Kontrowersje wobec żywności GM

Bioinformatyka i Venter

Wykrywanie GMO

Bazy danych

ESEJ GMO

 

[Marcin Filipecki]